Predstavitev projekta Volna, Lan, Konoplja

Naslov projekta: 

POVEČANJE SAMOOSKRBNOSTI Z NARAVNIMI POTENCIALI BELE KRAJINE

Akronim:

VOLNA, LAN, KONOPLJA

Nosilec:

ZADRUGA SUPLIMI zadruga za pridelavo in predelavo ekološke konoplje z.o.o.

Partnerji v projektu:

  • Javni zavod KRAJINSKI PARK KOLPA;

  • MIRABILIS, poslovne dejavnosti in gradbene storitve d.o.o.;

  • RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti, Adlešiči;

  • EKO DRUŠTVO KRUPA

OPIS in aktivnosti v projektu:

Pridelava lanu in industrijske konoplje ter reja ovc so kmetijske dejavnosti, ki se lahko izvajajo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralni gnojil. Uporabnost avtohtonih lokalno pridelanih naravnih surovin je vtkana v tradicijo Bele krajine. Zelo pomembno je ohranjati ter bogatiti znanja pridelave in predelave volne, lanu in konoplje v uporabne produkte. Vse z namenom spodbujanja nastanka zelenih delovnih mest in novih tržnih produktov za prehranske, oblačilne, gradbene in druge namene.

Z nakupom novih orodij se bo olajšal proces pridelave in predelave, skozi programe za povečanje samooskrbnosti pa osveščati in izobraževati rejce in uporabnike zemljišč, da opuščeno tradicijo ponovno negujejo v sožitju z naravo in sodobnim utripom življenja na belokranjskem podeželju. Izkoristijo se pozitivni učinki lokalnih surovin na dobro počutje in kvaliteto življenja.

Cilj(i) projekta: programi za povečanje samooskrbnosti na območju Bele krajine
– prireja in predelava ovčje volne
– pridelava in predelava lanu
– pridelava in predelava industrijske konoplje

Surovine je mogoče lokalno pridelati in doma predelati v uporabne produkte. Skozi izobraževanja za prebivalce različnih starosti bo omogočena ohranitev in prenos znanj ter veščin o pridelavi in predelavi – s starejše generacije na mlade, ki s svojo kreativnostjo ta znanja lahko izkoristijo za podjetniške priložnosti pri ustvarjanju zelenih delovnih mest.

Pričakovani rezultati: izboljšani tehnološki postopki pridelave in predelave ovčje volne, lanu in industrijske konoplje; večja opremljenost z orodji za pridelavo in predelavo; izdelani prototipi izdelkov; izdelane promocijske publikacije; animirano lokalno okolje za povečanje samooskrbnosti kot posledica izvedenih animacijskih dogodkov in izobraževanj.

Trajanje projekta: maj 2018 – september 2019,

Celotna vrednost projekta: 54.757,49 EUR

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.