april 9, 2018

Naravni parki in GREEN

Sedem slovenskih naravnih parkov in slovenka pisarna programa LIFE se je od 4. do 7. aprila s podporo Ministrstva za…