april 25, 2017

Došel je došel Zeleni Jure

Prošel, je prošel pisani Vuzem, Došel je, došel Zeleni Jure, …   Tako prično Jurjaši jurjevo pesem, ko pridejo pred…

Adlešičan na krilih atletike

25. aprila je praznoval 97. rojstni dan uspešen Adlešičan, olimpijec Marko Račič   V prostorih osnovne šole v Adlešičih se…